ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 16218
    روشن نشدن کامپیوتر(پاور)
    باز