ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    تیکت عمومی 15416
  عدم ارتباط درایور مجازی از سرور
  باز

  پاسخ ها

  • شما گفتگویی را شروع کرد

   درایور مجازی ایجاد شده در سرور جهت افزایش هارد درایو سیستم بنده قطع شده و خطای زیر داده میشود.

   Y: To\\192.168.10.14\e

   Microsoft windows network: The network patch was not found.

   This connection has not been restored.

   خواهشمند است با توجه به تکرار بسیار زیاد این مشکل، این خطا و ایراد به صورت دائمی بر طرف گردد.