ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 15426
    درخواست تحویل سیستم خانم جلالی جهت تعمیر
    بسته شده

    پاسخ ها