ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 15119
    عدم انجام پرینت
    بسته برای همیشه

    پاسخ ها