مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

آرمین حاجی مجتهد پاسخ داد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است