مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

دستگاه مجازی فایروال سوفوس | بررسی مشخصات فنی و امکانات

انواع دستگاه مجازی فایروال سوفوس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است