مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

رویت تیکت ارسالی

با سلام. تیکیت شما رویت شد با شما تماس گرفته خواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است