مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

استفاده از حوزه های گوناگون خدمات مشاوره فناوری اطلاعات:
به طور کلی سازمان ها و شرکت های موفق بسیاری امروزه به منظور تصاحب جایگاه مورد نظر خود، شناسایی پتانسیل های شخصی و ترسیم فناوری های آینده، از خدمات مشاوره فناوری اطلاعات استفاده می کنند. بنابراین استفاده از مشاور فناوری اطلاعات، روش مناسبی برای انواع سازمان ها بوده و به آنها در جهت تحقق اهداف شخصی کسب و کار کمک می کند. از طرفی بهره گیری از این نوع خدمات مشاوره برای پروژه های کوتاه و بلند مدت نیز بسیار کاربردی بوده و گزینه مناسبی برای راهنمایی شما می باشد.

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

جهت مشاوره قرارداد با ما تماس بگیرید

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات:

 1. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در حقیقت در حوزه اصلی استانداردهای دسترس پذیری الکترونیکی، فعالیت داشته و از استانداردهای تایید شده توسط سازمان های فناوری اطلاعات، پیروی می کنند. همچنین برخی از مدیران، مشاوران مرکزی و پرسنل های کلیدی عضو کمیته های فنی استاندارد بوده و تحت پشتیبانی این کمیته می باشند.
 2. . خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک از تجربه بالایی در زمینه سرویس دهی الکترونیکی و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با دولت الکترونیک برخوردار می باشند

دولت الکترونیک: مراکز خدمات مشاوره فناوری اطلاعات از تجربه بالایی در زمینه سرویس دهی الکترونیکی و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با دولت الکترونیک برخوردار می باشند

 1. تحول دیجیتال: به طور کلی تاکنون تکنولوژی و دیجیتال در سازمان ها و نهادها به خوبی توسعه یافته و و به منظور یکپارچه سازی امور و فعالیت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین مراکز خدمات مشاوره فناوری اطلاعات نیز خدمات خود را در همین راستا با بهره گیری از تحول دیجیتال و تکنولوژی پیشرفته به سازمان ها ارائه می دهند.
 2. امنیت: امروزه امنیت نقش اساسی و مهمی در استفاده از سامانه های فناوری اطلاعات داشته و سازمان ها نیاز دارند تا امنیت نرم افزارهای خود را به خوبی تامین کنند چرا که تهدیدات بسیاری برای از بین بردن اطلاعات سازمان ها وجود دارد. بنابراین مراکز خدمات مشاوره فناوری اطلاعات موجب حفظ امنیت و نگهداری از اطلاعات سازمان ها و نهادهای گوناگون می شوند.

حوزه های مربوط به خدمات مشاوره ای فناوری اطلاعات:

 1. حوزه دولت الکترونیک:

– مشاوره و راهنمایی در زمینه طراحی و انجام پورتال های بین سازمانی مطابق با قوانین امنیتی، قانونی و فنی بین نهادها

– مشاوره و راهنمایی در زمینه پیاده سازی تعامل های بین سازمان ها به منظور ارتباط با نهادهای دولتی یا خصوصی

– مشاوره و خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه افزایش دسترسی، کاربری و عملکرد خدمات الکترونیکی

 1. حوزه استراتژی آینده و مدیریت راهبردی:

– بررسی چشم انداز نهادها در وضعیت های گوناگون و موقعیت فعلی سازمان به همراه عملکرد

– بررسی هدف اصلی نهادها به منظور تحقق چشم اندازها و ارزش های کنونی

– ارائه نقشه های راهبردی مرتبط با سازمان فناوری اطلاعات

– طراحی ساختار اصلی سازمان فناوری اطلاعات سازمان

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه بهینه سازی و بهبود فرایندهای سازمانی

– مشاوره و راهنمایی در زمینه برنامه ریزی برای نهادها و ارزیابی عملکرد آنها

 1. حوزه مدیریت ریسک در سازمان ها:

– مشاوره در زمینه افزایش امنیت نرم افزارها و سامانه های موجود در نهادها به منظور جلوگیری از حملات سایبری و مقابله با خطرات گوناگون

– بررسی سیاست های امنیتی مرتبط با شبکه و ارائه راهکارهای متناسب با مراکز

– مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر یکپارچگی عملکرد سازمان ها

– مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر نحوه دسترسی به منابع و داده های اطلاعاتی

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه بستر سازی فرهنگی و ارتقا عملکرد و سطح امنیتی کارکنان سازمان

– مشاوره در زمینه مستند سازی و روش های پشتیبانی اطلاعات سازمان

– مشاوره در زمینه بررسی مسائل حقوقی و قانونی مرتبط با خدمات سازمان ها

– مشاوره در زمینه تست منابع نرم افزاری یا سخت افزاری و از بین بردن ایرادات موجود

– مشاوره به منظور افزایش سطح امنیت منابع سازمانی و نحوه دسترسی به اطلاعات

 1. حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات:

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه انتخاب نوع نرم افزارهای نهادها

– بررسی ساختار فعلی و عملکرد شبکه نهادها و شناخت نقطه ضعف و قوت هر کدام

– بررسی امکانات موجود برای توسعه شبکه و تجهیزات مورد نیاز

– مشاوره در زمینه تحقق اهداف، ایده ها و فناوری های جدید

– مشاوره در زمینه طراحی و نظارت بر شبكه‌ های كامپیوتری مراکز

– مشاوره به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز فناوری اطلاعات

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه ارائه راهکارهای دسترسی به سامانه ها و نرم افزارهای خدمات الکترونیکی

– مشاوره به منظور جمع ‌آوری، بررسی و آماده سازی منابع و اطلاعات مورد نیاز سازمان

– مشاوره در زمینه اجرا پروژه های فناوری اطلاعات

– مشاوره برای طراحی و پیاده سازی نرم افزارها و شبکه های ارتباطی

 1. حوزه توسعه دیجیتال:

– بررسی چشم اندازهای سازمان و تحلیل استانداردها، قوانین و ضوابط به منظور تحقق آنها

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه طراحی ساختارهای سازمانی فرایندها و تحلیل قوانین و مقررات به منظور افزایش عملکرد نهادها

– مشاوره به منظور تغییر نگرش های درون سازمانی و گسترش دیجیتال

– مشاوره در زمینه هماهنگی، اولویت بندی و پیاده سازی امور مرتبط با اصول گوناگون دیجیتال

– مشاوره در زمینه مدیریت پروژه های سازمانی، امنیت، کنترل عملکرد و توسعه زیرساخت های نهاد

 1. مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات:

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه تحلیل و بررسی طرح پروژه سازمان ها

– مشاوره به منظور بررسی بودجه سازمان و هزینه مورد نیاز پروژه ها

– مشاوره در زمینه تعیین شاخص هاي مرتبط با سنجش عملكرد نهادها

– مشاوره به منظور بررسی امکانات و منابع مورد نیاز سازمان ها

 1. حوزه مدیریت خدمات:

– مشاوره در زمینه طراحی ساختار خدمات سازمان با توجه به تنوع مشتریان

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه راه اندازی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان ها

– مشاوره به منظور بهبود مدیریت و خدمات نهادها با بهره گیری از چارچوب سازمان ها

– مشاوره برای برنامه ریزی استفاده از منابع سازمانی و بهبود عملکرد نهادها

 1. حاکمیت فناوری اطلاعات

– شناخت نحوه نظارت بر اجرا پروژه ها و بررسی شاخصه های کلیدی مورد نیاز سازمان ها

– مشاوره در زمینه اجرا پروژه و بررسی میزان عملکرد سرویس های شبکه

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه بررسی نحوه ارائه نرم افزارها و سرویس ها به کاربران شبکه و سازمان

– مشاوره در زمینه تحلیل راهکارهای استفاده از دانش فردی در نهادها

– مشاوره به منظور کنترل زیرساخت ها و خدمات موجود در سازمان ها

– مشاوره به منظور بهینه سازی شغلی و افزایش عملکرد نهادها

– مشاوره در زمینه سنجش هزینه، ارزش افزوده و سود فناوری اطلاعات

خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

مشاور فناوری اطلاعات

امروزه با توجه به استفاده بسیار بالا از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انواع کسب و کارها اغلب سازمان ها و شرکت ها به منظور تحلیل برنامه های استراتژیک خود، به مشاورانی که در زمینه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات فعالیت دارند، احتیاج پیدا می کنند. مشاور فناوری اطلاعات در حقیقت شخصی است که از دانش کاملی در حوزه آی تی برخوردار بوده و به شرکت و سازمان های مختلف در زمینه تحقق اهداف و نحوه بهره گیری از فناوری اطلاعات کمک کند. همچنین یک نیروی مشاور اغلب به مواردی مانند کنترل، توسعه، اداره و پیاده سازی اطلاعات موجود در سیستم ها می پردازد. از طرفی یک مشاور برای خدمات مشاوره فناوری اطلاعات دارای وظایف دیگری است که عبارتند از:

– مشاوره برای پروژه ‌های سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات

– مشاوره به منظور ایجاد شبکه و گسترش انواع سازمان‌ های مجازی

– مشاوره به منظور کشف راه ‌حل‌ های گوناگون فناوری اطلاعات برای متقاضیان

– مشاوره برای طراحی، پیاده سازی و افزایش عملکرد شبکه های کامپیوتری مراکز

– مشاوره فروش الکترونیکی، تجارت و دولت الکترونیکی

– مشاوره به منظور برنامه ریزی سازمانی، ارتقا عملکرد و پیشرفت مجموعه

– مشاوره در زمینه فراهم سازی نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی

– مشاوره در زمینه فراهم سازی تجهیزات مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات

– ارائه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات به منظور افزایش سطح امنیت نهادها برای مقابله با خطرات و حملات سایبری

همچنین مهارت هایی که یک مشاور فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف نیاز دارد عبارتند از:

– شناخت مفاهیم مدیریتی مرتبط با فرایندهای کسب‌ و ‌کار

– شناخت مباحث مدیریتی مرتبط با استراتژی های فناوری اطلاعات

– شناخت اصول حوزه مدیریتی مرتبط با سرویس‌ های نرم افزاری

– شناخت چارچوب‌ ها و استانداردهای موجود در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

– تسلط کامل بر زبان انگلیسی و توانایی انجام تحقیقات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات

بررسی اصول اساسی در مشاوره فناوری اطلاعات:

 1. تمرکز بر خدمات: درک سطح انتظارات کارفرما، نهادها و سازمان ها یکی از مهم ترین اصولی است که در حوزه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند.
 2. تعریف و شرح وظایف: تعریف نقش‌ ها، مسئولیت ها و نوع عملکرد پرسنل سازمان از دیگر مواردی است که به خوبی باید تحلیل شوند.
 3. تجسم هدف: تجسم ایده کارفرما یکی از مواردی است که به کارفرما کمک می کند تا از نتیجه نهایی پروژه به خوبی مطلع شود. همچنین این امر موجب تحقق چشم اندازهای سازمان نیز می شود.
 4. تحلیل و بررسی نتایج: بررسی منظم اهداف و نتایج، پیاده سازی آنها و شناخت ضوابط موجب اطمینان خاطر کارفرما می شود.

پشتیبانی شبکه و تعمیر و نگهداری شبکه یک چرخه دائمی در سازمان

شبکه های رایانه ای از تجهیزات شبکه ، رسانه های انتقال مانند کابل شبکه ، فیبر نوری و یا شبکه های وایرلس تشکیله شده اند که همواره ممکن است دچار مشکلات و خرابی های سخت افزاری یا نرم افزاری گردند. برای هر شبکه ای اعم از بزرگ و کوچک وجود تیم پشتیبانی و نگهداری شبکه امری ضروری است. همکاران ما در مرکز پشتیبانی انفورماتیک خدمات نگهداری شبکه را بصورت موردی یا قراردادی انجام میدهند

قرارداد پشتیبانی و نگهداری سرور از مهمترین ملزومات هر سازمان است .

پس از اجرای شبکه و راه اندازی سرورها با توجه به اهمیت بسزائی که سرورها در سازمان دارند لزوم داشتن یک قرارداد پشتیبانی سرور که در این قرارداد امور تعمیر و نگهداری سرور را به عهده تیم متخصص پشتیبانی سرور بگذاریم ، امری بدیهی می باشد. در این خصوص ما با داشتن این تیم تخصصی جهت پشتیبانی سرور در کنار شما خواهیم بود و به شما اطمینان میدهیم سرور های شبکه همواره بدون فعالیت نمایند .

انواع خدمات مشاور فناوری اطلاعات:

 1. برنامه‌ریزی: به طور کلی کمک به برنامه ‌ریزی های درون سازمانی یکی از خدماتی است که در حوزه فناوری اطلاعات ارائه داده می شود. همچنین فناوری اطلاعات استراتژیک در حقیقت قدرتی است که به شما این امکان را می دهد تا به شکل بهتری روی ایده های خود سرمایه گذاری کرده و شرکت خود را با استفاده از خدمات مشاوره فناوری اطلاعات برای انواع چالش ها آماده کنید. به عبارتی دیگر مشاوران فناوری اطلاعات یک برنامه ریزی دقیق و منظم را با توجه به اهداف کسب و کار، در اختیار نهاد شما قرار داده و نحوه دستیابی به به این نوع اهداف در کوتاه مدت را برای شما شرح می دهند.

 2. بودجه بندی فناوری اطلاعات: بودجه‌بندی و برآورد هزینه در حقیقت همزمان با برنامه‌ریزی توسط مشاوران فناوری اطلاعات انجام می شود. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این زمینه به گونه ای است که به شما کمک می کند تا یک بودجه مناسب به همراه برنامه ریزی دقیق ایجاد کنید که شامل دارایی ها و منابع موجود در کسب و کار شما می شود. همچنین این امر سبب می شود که بیشترین ارزش به نهاد شما ارائه داده شده و اهداف تجاری کسب و کار به خوبی تحقق یابند.

 3. ارزیابی های مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات: به طور کلی شبکه های مورد نیاز برای سازمان ها به لایه های توسعه یافته نرم افزاری احتیاج دارند که ارزیابی آنها را افزایش دهد. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این زمینه به گونه ای است که در وهله اول محیط کلی فناوری اطلاعات سازمان شما مورد بررسی قرار گرفته و سپس فناوری مناسبی برای کسب و کار شما طراحی می شود.. همچنین در این نوع مشاوره، نوعی ارزیابی کتبی از موارد کلیدی و مورد نیاز سازمان به صورت اولویت بندی شده به شما ارائه داده می شود.

 4. ارزیابی سطح امنیت: به طور کلی امروزه حملات سایبری بسیاری فناوری سازمان ها را تهدید کرده و خطرات ذاتی را افزایش می دهد. همچنین این امر موجب ایجاد ضررهای مالی، حقوقی و اعتباری بسیاری نیز می شود. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در زمینه ارزیابی امنیت سایبری به گونه ای است که در وهله اول سطح خطر کسب و کار شما را شناسایی کرده و سپس راهکارهای مناسبی در زمینه کاهش تهدیدات و میزان آسیب پذیری به شما ارائه می دهد.

 5. حاکمیت و مدیریت: مشاوران فناوری اطلاعات در این بخش باید از چارچوب و استانداردهای سازمان شما مطمئن شده و چشم انداز مشخصی برای سازمان تعریف کنند. از طرفی این امر سبب می شود تا میزان عملکرد و موفقیت نهاد به خوبی با هم هماهنگ باشند.

 6. خدمات مربوط به انتقال ابر و داده: کسب و کارها اغلب برای کاهش هزینه های مورد نیاز، افزایش امنیت، ایجاد داده‌ها و انتقال منابع از مراکز داخلی به ابرها یا فضاهای خصوصی یا عمومی نیاز به شناخت استانداردهای مشخصی دارند. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این زمینه به گونه ای است که در وهله اول ارائه دهندگان ابر و داده را به خوبی ارزیابی کرده و سپس اطلاعات مناسبی در زمینه انتقال داده ها به کاربران ارائه می دهند.

 7. تداوم کسب و کار: امروزه موارد بسیاری وجود دارند که موجب بروز حوادث یا وقفه هایی در کسب و کار تجاری می شوند. بنابراین هنگام مواجهه با این بحران بهتر است از یک برنامه تداوم و مناسب برای سازمان خود استفاده کنید تا آسیبی به روند کاری وارد نشود.

 8. توسعه برنامه های موبایل و وب: گسترش برنامه های موبایل و وب در حقیقت موجب رشد کسب و کارها شده و سرعت و کارایی نهاد را بهبود می بخشد. همچنین خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این زمینه به گونه ای است که به شما کمک می کند تا برنامه یا نرم افزار کاربردی خود را پیدا کرده و به شکل مناسبی ارائه دهید.
خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

شناخت مشاوره در حوزه های گوناگون:

 1. حوزه راه اندازی شبکه های کامپیوتری: راه اندازی شبکه های کامپیوتری در حقیقت یکی از مهم ترین مواردی است که برای شروع کسب و کار سازمان ها ضروری می باشد. این امر باید به گونه ای باشد که بهینه ترین هزینه برای شروع و توسعه کار به همراه پشتیبانی های مالی در نظر گرفته شوند. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این حوزه به شما کمک می کند تا با بررسی وضعیت فعلی، شناخت نقاط قوت یا ضعف و خروجی مورد نیاز اقدام به راه اندازه شبکه های کامپیوتری کنید.

 2. حوزه راه اندازی کسب و کار آنلاین: به طور کلی کسب و کارهای آنلاین امروزه دارای طرفدار بسیار زیادی بوده و ملزم به شناخت قوانین و استانداردهای مشخصی می باشند. بنابراین بهتر است بدون داشتن شناخت نسبت به پلتفرم های الکترونیکی و مهارت، وارد کسب و کارهای آنلاین نشوید. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات با ارائه اطلاعات مورد نیاز در این زمینه، به شما کمک می کند تا با اطمینان خاطر نسبت به شروع کسب و کارها اقدام کرده و به خوبی با چالش های موجود در این حوزه آشنا شوید.

 3. حوزه طراحی وب سایت و سئو: امروزه حضور در فضاهای رقابتی و وب سایت ها با برنامه ریزی منظم و شناخت الگوریتم های مدرن، به شما کمک می کند تا به توسعه سازمان ها کمک کنید. همچنین این امر ملزم به رسیدگی و به روز رسانی های بسیاری است که با کمک یک مشاور قابل انجام می باشد. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در این زمینه به گونه ای است که با ترسیم نقشه، برنامه ریزی و ارزیابی به موفقیت شما کمک می کند.

 4. حوزه استقرار سیستم ها: یکپارچگی فرایندهای سازمانی یکی از مهم ترین اموری است که موجب تسهیل مدیریت، بهبود تعامل و ارزیابی سازمان ها می شود. از طرفی قدم اول جهت پیاده سازی و استقرار سیستم ها، بررسی دانش های تجربی و سطح انتظارات مجموعه می باشد.

انتخاب مشاور فناوری اطلاعات:

 1. تعیین و بررسی اهدافی که با کمک مشاور تحقق می یابند: به طور کلی بهتر است انتظارات خود را از خدمات مشاوره فناوری اطلاعات به صورت کامل بیان کرده و نتایج آن را به خوبی بررسی کنید. همچنین تعیین هدف اصلی سازمان به منظور ایجاد ارتباط و تعامل درون سازمان ها بسیار سودمند می باشد. سپس با کمک مشاور می توانید محدوده زمانی، بودجه، تخصص، موانع و داده های مورد نیاز پروژه را به خوبی مشخص کنید.

 2. مشورت با سایر افراد سازمان به منظور تایید اهداف پروژه: مشورت با سایر افراد از جمله کارکنان، مدیران و مشتریان موجب توسعه کسب و کار می شود. از طرفی وجود نظرات مثبت نیز تاثیر مناسبی بر نحوه مشاوره می شود. همچنین مشاور باید به صورت کامل از مشکلات موجود در سازمان ها آگاه بوده و پروژه را به خوبی هدایت کند. خدمات مشاوره فناوری اطلاعات با درک مشکلات و ارائه برنامه ریزی مناسب، به سازمان کمک می کند تا شناخت جامعی نسبت به امور ثبت شده، برآورد هزینه، دسترسی به اطلاعات و زمان بندی پروژه پیدا کنند.

 3. ملاقات با مشاور و کسب اطمینان: در وهله اول بهتر است با مشاور مربوطه به خوبی آشنا شده و مناسب ترین مشاور را از نظر تجربه، شرایط و نوع عملکرد انتخاب کنید. این امر سبب می شود تا از روش منحصر به فردی جهت تحقق اهداف کسب و کار خود استفاده کرده و به راحتی با مشاور در ارتباط باشید. پیش از تصمیم گیری نهایی نیز می توانید پیشنهادات خدمات مشاوره فناوری اطلاعات را به خوبی بررسی کرده و با افراد مجموعه در میان بگذارید. از طرفی به منظور کسب اطمینان می توانید اسامی یا سوابق مشاور را به صورت کتبی درخواست کرده و برای انجام مشاوره بهتر مورد بررسی قرار دهید.

 4. مرور قرارداد کتبی پیش از شروع پروژه: مرور قرارداد کتبی و شناخت محدودیت های قرارداد پیش از پروژه باعث می شود اطمینان خاطر نسبت به تعهدات خود پیدا کنید. به عنوان مثال مشخص کنید در صورت ایجاد تغییر در پروژه، لغو قرارداد مشاوره یا پروژه و گام های بعدی چ اقداماتی باید انجام دهید.

کلام آخر:

بنابراین خدمات مشاوره فناوری اطلاعات، خدمات بسیاری در حوزه های گوناگون از جمله برنامه ریزی، اتقا امنیت، انتقال داده ها، حفاظت از اطلاعات و… به کاربران ارائه می دهد. مشاوران این حوزه با ارائه برنامه ریزی، ارزیابی، بودجه بندی و پلتفرم های مناسب موجب تحقق چشم اندازها و اهداف کاربران شده و به آنها کمک می کند تا نتایج کار خود را به راحتی مورد بررسی قرار دهند. در نتیجه با شناخت مشاوران با تجربه در این حوزه می توانید کسب و کار تجاری خود را به خوبی توسعه داده و از راهکارهای تضمینی به منظور دستیابی به اهداف مجموعه استفاده کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است