مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

نسحه نویسی الکترونیک

نسخه نویسی الکترونیک

راهنمای جامع نسخه نویسی الکترونیک

نسخه نويسي دارويي، يكي از متداولترين و قدرتمندترين ابزار درماني در دسترس پزشكان است. در طول سال ها، نسخه نويسي كتبي، روشي انتخابي براي پزشكان به منظور برقراري ارتباط در زمينه ي تصميمات مرتبط با دارو درماني بوده است. نسخ كتبي حاصل از این فرايند، ابزاري براي داروسازان به منظور توزيع دارو و به عنوان […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است