مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

بسته شده

عدم اتصال به درایو فایل سرور

درایور مجازی ایجاد شده در سرور جهت افزایش هارد درایو سیستم بنده قطع شده و خطای زیر داده میشود. Y: To\\192.168.10.14\e Microsoft windows network: The network patch was not found. This connection has not been restored. خواهشمند است با توجه به تکرار بسیار زیاد این مشکل، این خطا و ایراد به صورت دائمی بر طرف […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است