مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

باز

عدم اتصال به درایو فایل سرور

درایور مجازی ایجاد شده در سرور جهت افزایش هارد درایو سیستم بنده قطع شده و خطای زیر داده میشود.Y: To\\192.168.10.14\eMicrosoft windows network: The network patch was not found.This connection has not been restored.خواهشمند است با توجه به تکرار بسیار زیاد این مشکل، این خطا و ایراد به صورت دائمی بر طرف گردد.
ادامه مطلب

عدم ارتباط درایور مجازی از سرور

درایور مجازی ایجاد شده در سرور جهت افزایش هارد درایو سیستم بنده قطع شده و خطای زیر داده میشود. Y: To\\192.168.10.14\e Microsoft windows network: The network patch was not found. This connection has not been restored. خواهشمند است با توجه به تکرار بسیار زیاد این مشکل، این خطا و ایراد به صورت دائمی بر طرف […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است