مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار

همه چیز درباره روند تحلیل کسب و کار + نکات مهم

بررسي و تحلیل کسب و کار الکترونیک آچاره با پیشرفت  های تکنولوژی و تغییر سلیقه مردم روند کسب و کار ها به سمتی می رود که ناچارند همه یا بخش بزرگی از خدمات خود را در بستر الکترونیکی ارائه دهند .  تغییرات بوجود آمده در ساختارهای فرهنگی مردم جهان که با افزایش ظریب نفوذ اینترنت […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است