مرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORTمرکز پشتیبانی انفورماتیک - پشتیبانی شبکه NETWORK SUPPORT

فرم گزارش سرویس دوره ای سخت افزار

تعمیر سخت افزار سرور

سرویس دوره ای سرور

دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در شبکه های کامپیوتری به مرور زمان بر اثر استفاده زیاد و آلودگی های محیطی مانند گرد و خاک ، کثیف شده و در صورتی که بصورت دوره ای سرویس سخت افزاری نشوند دچار خرابی خواهند شد . یکی از برنامه های کاری بخش پشتیبانی کامپیوتر و پشتیبانی شبکه در […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است