مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

قابلیت اطمینان در کیونپ

QmailAgent

بررسی امکان بازیابی ایمیل در QmailAgent

افزودن پشتیبان بازیابی ایمیل و حساب با QNAP QmailAgent 3.0 Beta تایپه تایوان، یکی از مبتکران پیشگام محاسبات شبکه و ذخیره سازی، در تاریخ 13 آوریل 2021   QmailAgent 3.0 Beta را منتشر کرد. این راه حل مدیریت ایمیل مبتنی بر NAS توانایی مدیریت چند حساب ایمیل را فراهم می کند و  قابلیت پشتیبان گیری ایمیل […]
ادامه مطلب
قابلیت اطمینان در کیونپ

بررسی سطح قابلیت اطمینان در کیونپ | امنیت و حریم خصوصی

شرکت کیونپ از برترین و برجسته ترین شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی می باشد. این شرکت با سال ها فعالیت توانسته تا طیف قابلیت اطمینان در کیونپ نزد کاربران را به صورت چشمگیری رو به بهبود ببرد. با وجود این که این شرکت توانسته تا به خوبی از پس تمام چالش های موجود در […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است