مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

مدل مرجع APQC

مدل مرجع APQC

مدل مرجع APQC چیست و چه کاربردی دارد؟

انتشار نسخه 7.3.0 مدل فرآیندی موسسه APQC  انجام و در دسترس عموم قرار گرفته است . مدل مرجع APQC یکی از مدلهای بسیار کاربردی در معماری فرآیندی سازمانها می باشد که در همه صنایع قابلیت استفاده در مدلسازی فرایندها را دارد . برای پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS نیاز به […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است