مرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیکمرکز پشتیبانی انفورماتیک

پشتیبان گیری ایمن از ایمیل ها

QmailAgent

بررسی امکان بازیابی ایمیل در QmailAgent

افزودن پشتیبان بازیابی ایمیل و حساب با QNAP QmailAgent 3.0 Beta تایپه تایوان، یکی از مبتکران پیشگام محاسبات شبکه و ذخیره سازی، در تاریخ 13 آوریل 2021   QmailAgent 3.0 Beta را منتشر کرد. این راه حل مدیریت ایمیل مبتنی بر NAS توانایی مدیریت چند حساب ایمیل را فراهم می کند و  قابلیت پشتیبان گیری ایمیل […]
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است